Weboldal adatkezelési tájékoztató

A(z)  Játékvár.hu Kft. –  továbbiakban Vállalkozás - jelen adatvédelmi tájékoztató közzététele útján tesz eleget az érintettek személyes adatok kezelésére vonatkozó, a AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE által előírt előzetes tájékoztatási kötelezettségének, amelynek értelmében  a Rendelet vonatkozó cikkei szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kell az adatkezeléssel érintettek rendelkezésére bocsátani.

I. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

A Vállalkozás tájékoztatja az érintettet, hogy személyes adatainak kezelése körében adatkezelőnek minősül.

CÉGNÉV: Játékvár.hu Kft

SZÉKHELY: 1118 Budapest, Rétköz u. 7.

CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-09-976060

ADÓSZÁM: 23739989-2-43

TELEFON: 061-246-5649

KÉPVISELŐ NEVE: Palotás Tamás

E-MAIL: info@jatekvar.hu

WEBOLDAL: www.jatekvar.hu

A személyes adatokat a Vállalkozás a vonatkozó adatkezelési célhoz kapcsolódó hozzáférési jogosultságokkal rendelkező munkavállalói, illetve a Vállalkozás részére szolgáltatási szerződések alapján adatfeldolgozási tevékenységet végző személyek, szervezetek ismerhetik meg, a Vállalkozás által meghatározott terjedelemben és a tevékenységük végzéséhez szükséges mértékben.

www.jatekvar.hu oldalon semmilyen adatot nem kérünk el Öntől. Nem kérünk regisztrációt és semmilyen személyes adatot. Egyedül Cookie-kat gyűjt az oldal, mely minden Web áruház működéséhez elengedhetetlen.

Csak Információkat lehet megtalálni ezen az oldalunkon.